Launching Ceremony of LIECDP Book

Local Integrated Early Childhood Development Planning (LIECDP) Book (स्थानीय तहमा एकिकृत प्रारम्भिक बालविकासका लागि योजना तर्जुमा कार्यशाला स्रोत सामाग्री, २०७५) launched amidst a program on Monday, 24th September 2018 in Kathmandu.

यो स्रोत सामाग्री सर्वाङ्गीण बालविकासको अधिकारलाई संङ्घीय संरचनामा सुनिश्चतताका लागि स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रभावकारी तथा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सर्वाधिकार, युनिसेफ नेपाल र सेतो गुराँस राष्ट्रिय बालविकास सेवाको प्राविधिक सहयोगमा तयार गरिएको हो ।

Respected Chief Guest Mr. Dinesh Kumar Thapaliya, Secretary, Ministry of Federal Affairs and General Administration; Mr. Jayaram Giri, Former Secretary, Education & Sports, and Chairperson of Seto Gurans NCDS; Ms. Agatha Thapa, Vice Chairperson and Founder of Seto Gurans; Respected Board Members of Seto Gurans; Mr. Gehanath Gautam, Director, Centre for Education and Human Resource Development; Mr. Dila Ram Panthi, Under Secretary, MoFAGA; Mr. Janakraj Sharma, Section officer, MoFAGA; Dr. Dipu Shakya, Education Specialist at UNICEF Nepal; Respected Representatives from District Seto Gurans among others and media persons were present in the program organised by Seto Gurans NCDS in support from UNICEF Nepal.